Jurgen Huybrechts

Kine & osteo

OPLEIDING

- Licentiaat (Master) in de lichamelijke opvoeding, KUL, 1992 - 1996

Speciale bevoegdheid in de conditietraining

- Licentiaat (Master) in de motorische revalidatie en kinesitherapie, KUL, 1999 - 2002

Eindverhandeling: Synchronisation and dissociation of movements in homologous -

and heterologous joint combinations (publicatie: 'Behavioural Brain Research

152 (2004) 437-445; Promotors: Prof. Dr. Stephan Swinnen, Dr. Ir. Oron Levin)

- Manipulatieve technieken en zachte weefsel technieken van de rug , BELSO, 2007 - 2008

- 5de jaar osteopathie : 2012-2018

Ik houd me up-to-date door deel te nemen aan permanente vorming, georganiseerd door KUL of AXXON.

WERKDOMEIN

Het menselijk lichaam in beweging is een veelzijdig onderwerp dat een voortdurend interessegebied vormt in mijn leven.

Deze interesse manifesteerde zich aanvankelijk in het beoefenen van sport. Op die manier werd ik me bewust van de heilzame werking van beweging op het menselijke functioneren, zowel lichamelijk en geestelijk: het is technisch, gezond, het brengt mensen samen, het maakt emoties los, het is kunstig en het kan een enorme uitlaatklep zijn.

Een opleiding lichamelijke opvoeding leek me de perfecte manier om van mijn hobby mijn beroep te maken: andere mensen enthousiast maken om te bewegen in al zijn aspecten. Sporten met anders validen bracht me voor het eerst in contact met bewegingsbeperkingen en beperkingen in het menselijk functioneren in het algemeen.

Op die manier ben ik geïnteresseerd geraakt in de klinische aspecten van de mens in beweging. Met andere woorden: wat kan er allemaal mislopen met het menselijk bewegingsapparaat en hoe kan dit verholpen worden vanuit het bewegingsperspectief. Dat is grotendeels het uitgangspunt van kinesitherapie. Ondertussen heb ik 10 jaar ervaring met de kinesitherapeutische revalidatie in een ambulante setting (kine buiten het ziekenhuis).

Momenteel ben ik in opleiding osteopathie. Het holistisch concept van denken (de mens bekeken als een bewegend geheel en niet als verschillende bewegende onderdelen) spreekt mij als therapeut erg aan. Ook het manuele aspect van de behandelingen, een grotere kennis over pathologie en het uitgebreid klinisch redeneren geven me in toenemende mate meer vrijheidsgraden in mijn behandelingen.