Kinesitherapie

Kinesitherapie betekent letterlijk “behandeling of genezing door te bewegen”. Zowel de gebruikte technieken als de reden waarom iemand kine nodig heeft, kunnen ver uiteen liggen.

Er wordt kinesitherapie aanbevolen voor lumbalgie of nekklachten maar ook als sportrevalidatie, postoperatieve revalidatie of als zwangerschapsbegeleiding (zowel pre- als postnataal). De laatste jaren hebben mensen met fibromyalgie, CVS of andere systeemaandoeningen (bijv. reuma of auto-immuunziekten) ook veel baat bij de ondersteuning van een kinebehandeling.

Niet iedere kinesitherapeut heeft zich in alle mogelijkheden gespecialiseerd. Tijdens een kennismakingsgesprek (anamnese) wordt er nagegaan wat de precieze klacht is en welke behandeling de meeste kans op slagen heeft. Indien de gevraagde behandelingswijze niet binnen de groepspraktijk beschikbaar is, wordt er uiteraard doorverwezen. Deze zaken kunnen eventueel telefonisch al duidelijk worden.

Indien nodig wordt er aan huis behandeld voor zover de woonst niet al te ver van de praktijk gelegen is. Een behandeling bestaat vaak uit een combinatie van massage, stretching, en mobiliserende technieken die de pijnplaats verlichten. De therapeut bekijkt de houding in zit en stand en corrigeert daar waar nodig. Ook een goede slaaphouding is belangrijk.

Iedere patiënt heeft een individuele behandeling die aangepast is aan zijn/haar toestand. De oefeningen kunnen evolueren in moeilijkheid of toenemen in aantal afhankelijk van de evolutie. In de groepspraktijk wordt er meestal manueel gewerkt en wordt er weinig of geen gebruik gemaakt van elektrotherapie. Er is echter wel voldoende materiaal aanwezig om aangepaste oefeningen te geven. (mat - bal - fiets - spiegel - klimrek - halters - fitter - oefentol - elastische banden - ...)

Als er zich onverwachte problemen voordoen, worden deze met de verwijzende arts besproken. Voor een kinesitherapeutische behandeling is er een voorschrift nodig met de diagnose, het aantal beurten en de frequentie per week.

Voor de meest voorkomende, courante klachten wordt er een voorschrift voor 9 of 18 beurten gemaakt. Je hoeft niet noodzakelijk al de behandelingen op te gebruiken. Als het gewenste resultaat al na 5 beurten bereikt is, mag je gerust stoppen.

Indicaties:

- Algemene en orthopedische klachten

rugpijn - nekpijn - scoliose - holvoet - ...

- Problemen van de weke delen en of de spieren / vaak bij sporten,...

tendinitis - verrekking - overbelasting - ...

- Postoperatief

orthopedisch (heup, knie, achillespees,…) - cardiaal - visceraal - ...

- Posttraumatisch, bij fracturen, na gips,...

- Sportletsels

- Neurologische problemen

hemiplegie - verlammingsverschijnselen - Parkinson,...

- CVS, fibromyalgie,...

- Ademhalingsproblemen, hyperventilatie,...

- Reuma, artrose,...

Wat breng je mee?

- Doktersvoorschrift

- Resultaten van technische onderzoeken (RX – MRI,..)

- Kleefbriefje van de mutualiteit