Osteopathie

Osteopathie is een holistische therapie, ontstaan in Amerika door dr. Andrew Taylor Still. Kenmerkend is de aanpak van de gehele persoon en niet alleen de ziekte (de symptomen) op zich. Eén van de basismoto’s is “Leven is bewegen”. Elk bewegingsverlies veroorzaakt energieverlies. Een verminderde beweeglijkheid van de weefsels en structuren veroorzaakt een verstoorde doorbloeding en/of zenuwgeleiding. Dit heeft een onevenwicht tot gevolg en kan tot ziekte of ongemak leiden.

Een osteopathische behandeling heeft als doel om de verloren gegane beweging te herstellen. Dit stimuleert de zelfgenezende eigenschap van het lichaam. Tijdens de behandeling wordt de toestand op drie grote domeinen onderzocht nl. : structureel (bot- en spierstelsel) - visceraal (organen) en craniaal (schedel + schedelinhoud). Het typische aan de osteopathie is dat deze zich richt op het aanpakken van de primaire oorzaak om daarmee aan de bron van de last te werken. Daar waar er zich blokkades bevinden, worden deze vrijgemaakt via uitsluitend manuele behandeltechnieken en niet d.m.v. apparatuur of medicijnen. Het concept is vrij technisch – analytisch.

Sommige mensen hebben nadien last van reactiepijn (die weer verdwijnt) en anderen genieten meteen van het voordeel van de vrijgekomen beweging en energie. Er is steeds voldoende tussentijd tussen twee sessies om het lichaam de tijd te geven en te recupereren.

Osteopathie is voor veel aandoeningen een welkome hulp. Niet alles kan echter door een osteopaat opgelost worden. In de groepspraktijk wordt er samengewerkt zowel met de reguliere geneeskunde als met collega’s die gespecialiseerd zijn in andere domeinen bijv. psychotherapie - voedingssupplementen - ...

Indicaties:

- Rugpijn

lumbago - artrose - blokkade - hernia

- Nekpijn

torticollis - whiplash - blokkade - uitstralingspijn naar de arm - ...

- Spierpijn en/of last van de weke delen

overbelastingsverschijnselen - trapeziussyndroom - PSH - tendinitis - ...

- Hoofdpijn

spanningshoofdpijn - migraine - sinusitis - duizeligheid - ...

- Sportletsels

enkelblessures - knietraumata - spierkrampen - tendinitis –

overbelasting verschijnselen - ...

- Orgaandysfuncties

buikpijn - maagkrampen - constipatie - ...

- Ademhalingsproblemen

hyperventilatie - chronische bronchitis - ...

- Kinderen

leer- en gedragsproblemen - concentratiestoornissen - slaapstoornissen -

orthopedische problemen - ...

- Baby’s

reflux - darmkrampen - torticollis - huilbaby’s - slaapstoornissen - ...

- Psycho-emotionele belastingen

niet goed in zijn vel zitten - angsten - posttraumatisch gebeurtenissen

- Zwangerschap

bekkeninstabiliteit - foute positionering van de baby - ...

- Systeemaandoeningen

CVS - reuma - fibromyalgie - auto-immuunaandoeningen - ...