Machteld Baekelandt Toon Van Brandt Jorinde Suy Jurgen Huybrechts Maja Werquin

Osteopate D.O.
Fasciatherapeute mdb

Osteopaat D.O.

Kinesitherapeute
Fasciatherapeute mdb
gedeconventioneerd

Kinesitherapeut
Osteopaat i.o.
gedeconventioneerd

Kinesitherapeute
Manueel therapeute
Osteopate i.o.
gedeconventioneerd

Zonder voorschrift Met voorschrift

40€ / half uur
55€ / 45min
70€ / uur

57€

60€/45 à 50 min

28€ / half uur

10 € terugbetaling
via de mutualiteit
5 keer per jaar

12,28€ terugbetaling
via de mutualiteit
18 keer per jaar
nadien 5,50€

WIGW 20,59€ terugbetaling via de mutualiteit 18 keer per jaar nadien 9,95€

Betaling cash
per beurt

  • Betaling cash bij de laatste beurt
  • Of overschrijving na de voorlaatste beurt zodat de papieren voor de mutualiteit de laatste keer meegegeven kunnen worden
  • Gelieve op voorhand te verwittigen indien er wenst afgeweken te worden van deze betalingswijzen
Met dank voor het respecteren van een correcte betalingswijzeElise Van den Spiegel Joke Lens
Causale voetreflexologe Yoga, Coach, Heppie massage
Zonder voorschrift
Volwassenen:
70€ 1ste x (±2u)
60€ nadien(±1.5u)

Kinderen:
60€ 1ste x (±1.5u)
50€ nadien (±1u)

Gelieve ten laatste 24u op voorhand te verwittigen mocht de afspraak niet doorgaan. Zo niet wordt er een forfaitair bedrag van 15 € bij de volgende behandeling bij gerekend.

Heppie-massage: 30 min, voor kinderen: 25 euro en volwassenen: 30 euro

Therapeutische kinder en Tiener yoga-coaching: 60min: 45 euro

Volwassenen Individuele relaxatie coaching: 60min, 50 euro

"Relaxatie en Yoga Nidra” op zondagen van 9.45u tot 10.45u in kleine groep(max 4 volwassenen) 15 euro/pp

“Rust en Geloof in jezelf” op zondagen van 10.45u tot 11.45 in kleine groep(max 4 jonge tieners van +9 tot 15j) 14 euro/pp

Zonder terugbetaling
Met dank voor het respecteren van een correcte betalingswijze


Afspraken die niet ten laatste 24 uur op voorhand geannuleerd zijn, worden aangerekend.

1. kinesitherapeuten ( Jorinde/ Jurgen / Maja )
2. Osteopate D.O. (Machteld / Toon)
3. Causale voetreflexologe (Elise)
4. Yoga – coach en Heppie massage (Joke)

1. Kinesitherapie

Er is steeds een voorschrift van een verwijzende arts nodig om terugbetaling te kunnen krijgen van de mutualiteit. Voor mensen met een gewone, courante, pathologie worden er per jaar (van januari tot december) 18 beurten grotendeels terugbetaald. Het is een ingeburgerd misverstand dat je nadien geen kine meer kunt krijgen. Na de eerste 18 beurten mag je verder blijven komen en betaalt de ziekenkas nog steeds terug, zij het wel minder.

Indien iemand reeds 18 beurten heeft gehad en later op het jaar last heeft van een totaal andere aandoening, kan de kinesitherapeut een aanvraag indienen voor een nieuwe reeks van 18 beurten aan de hoogste terugbetalingstarief. Bijv. voor iemand die 18x geweest is omwille van rugpijn en die later op het jaar pijn heeft ten gevolge van tendinitis aan de elleboog, kan dit aangevraagd worden.

Opgepast: bijv. rugpijn en nekpijn kaderen allebei in hetzelfde soort van klachten en zijn niet geldig voor een nieuwe aanvraag. De pathologieën. moeten voldoende duidelijk uit elkaar liggen.

Bepaalde aandoeningen die een langdurige opvolging vereisen, vallen onder de F-pathologie. Deze groep is dan nog eens onderverdeeld in F-acuut en F-chronisch. Zij genieten van 60 beurten op een jaar aan een maximale tussenkomst. Bijv. F-acuut: postoperatieve ingrepen, bijv. na het plaatsen van een nieuwe heup of na een fractuur. F-chronisch : CVS, fibromyalgie,... Mensen met ernstige, blijvende aandoeningen zoals kanker, hemiplegie, Parkinson e.a. mogen onbeperkt komen.

Bij twijfel, gelieve uw kinesitherapeut en mutualiteit te raadplegen.

Er worden huisbezoeken gedaan voor zover dit noodzakelijk is en als de woonst van de patiënt niet te ver van de praktijk verwijderd is.

We kunnen binnen het kader van de website niet alle mogelijkheden weergeven. In geval van onduidelijkheid, gelieve raad te vragen in de praktijk.

Tabel voor de meest voorkomende pathologieën.

Zie ook www.riziv.fgov.be

2. Osteopathie D.O.

Machteld en Toon zijn erkend door de mutualiteiten. Daardoor is er 5x per jaar (van januari tot december) terugbetaling voorzien van 10 euro ongeacht hoeveel die behandeling gekost heeft. Sommige mutualiteiten (o.a. de onafhankelijke ziekenkas) betalen meer beurten per jaar terug.

Er is geen voorschrift van de dokter nodig.

    Toon vraagt 57 € (zowel voor kinderen als volwassenen ) en werkt minstens een half uur en max drie kwartier.
    Machteld vraagt 40 € voor een half uur, 55 € voor drie kwartier en 70 € voor een uurtje. Voor kinderen (tot ongeveer 12 jaar) is een half uurtje meestal voldoende. Bij volwassenen is het de eerste keer wenselijk om een uur te nemen en nadien volstaat meestal drie kwartier. Dit wordt na de eerste sessie samen bekeken.

3. Causale Voetreflexologie

Er is geen voorschrift nodig.

Een eerste sessie duurt ongeveer 2 uur en kost 65 euro. Nadien is de duur van 1,5 u voorzien en kost een sessie 55 euro. Voor kinderen is de duur van een sessie ongeveer een uurtje. Ze kost telkens 10 euro minder dan voor volwassenen. Dus 55 euro de eerste keer en nadien 45 euro.

Yoga – coach en Heppie massage

Zie Tabel

tarieven-1

tarieven-3

tarieven-2